A BOCA. EMBOCADURAS.

A boca é un dos puntos máis importantes no cabalo. Convén que a teñamos
controlada, porque a aparición de calquer problema na mesma pode dar lugar a outros moito máis serios.

* ANATOMÍA DA BOCA
* A BOCA SEGUNDO A IDADE
* COIDADOS
* EMBOCADURAS
* COLOCACIÓN
* PROBLEMAS