O ESQUILADO

O primeiro que debemos ter en conta é que ao cortar ou esquilar o noso cabalo estamos facendo algo que en principio é antinatural. O pelo do animal nace e medra cunha función importante: salvagardalo do frío no inverno e mantelo quente durante o verán. A pesar diso, o esquilado dun cabalo é algo habitual e necesario en moitos casos. Sexa como sexa, sempre debemos ter moito coidado a hora de realizar cortes adecuados, non pasándonos nunca do marcado para cada raza. Esquilar é, sen dúbida, unha tarefa que nos levará moitas horas e para a que se require paciencia.

* A NECESIDADE DO ESQUILADO
* CONSELLOS
* O ESQUILADO ENTEIRO
* O ESQUILADO DA CABEZA
* OUTROS CORTES
* A MÁQUINA