COMO CONSTRUIR UN ALPENDRE


Moitos aficionados ao mundo do cabalo atopan a necesidade de buscar un alpendre para os seus animais. Con caballerizas próximas o noso lar podemos ir tirando, pero cada día os costes son maiores, polo que se vai impoñendo a necesidade de que cada un sexa capaz de ocuparse por completo dos seus cabalos.
No caso de toparse na situación e teñamos a posibilidade (o lugar, o tempo e os cartos precisos) de construir unha caballeriza, atenda os seguintes consellos, que seguro son de utilidade.

* O TERREO
* A SITUACIÓN
* A VENTILACIÓN
* OS MATERIAIS

* O DISEÑO

* O CUARTO DE GUARNICIÓNS

* OUTROS CONSELLOS