O CASCO E O FERRAXE

A maioría das consultas realizadas ó veterinario refierense ao coidado das suas patas.
Y é que o cabalo é un animal dun volume importante e grande peso, que reparte entre catro finas extremidades que rematan en pequenos pés. A pesar disto é capaz de correr a grande velocidade cargando cun xinete ou realizar traballos que lle supoñen un serio esforzo físico.
A ninguén se lle escapa a enorme importancia de manter en perfecto estado as extremidades do seu cabalo, pero pese a iso, moitos deixan de lado as atencións básicas que deben realizarse.

* O CASCO
* O COIDADO DO CASCO
* CANDO FERRAR Ó CABALO
* PÉRDIDA DE FERRADURAS
* OS PROBLEMAS DO FERRAXE