HIPIXOGOS

Charger Escape
Atopa diferentes obxetos no establo e emprégaos correctamente para poñerlle as ferraduras a este cabalo

Horse Race
Monta a cabalo e salta tódolos obstáculos no menor tempo posible. Demostralle a Caietano Martínez de Iruxo que o podes facer mellor ca él

Horsey Racing
Elixe o cabalo que mais che guste e participa no torneo. Salta os obstáculos e recolle distintas habilidades para derrotar ós demais

Stay the Distance
Moita xente apostou por tí, non podes perder esta carreira, elixe o teu cabalo favorito e demostra o que vales