O MASAXE

O masaxe é un sistema terapéutico natural que aporta grande cantidade de beneficios ó animal; ó reducir a tensión muscular axuda, entre outras cousas, a previr os desgarros, aumentar a circulación, relaxar a zona... en definitiva é un método mais que eficaz para evita-la aparición de lesións.
Pero non só iso, o masaxe é tamén unha das mellores formas que temos para establecer un estreito vínculo persoa/animal.