ACORDOS TOMADOS NA ASAMBLEA DO SABADO

Dita asamblea celebrouse con normalidade, coa asistencia de medio centenar de asociados unha terceira parte dos mesmos. Nela tomaronse por maioria os seguintes acordos:  • Nombrouse como nova tesoureira a Esperanza Gonzalez Novoa e como secretaria a Amparo Nogueira Abeledo.

  • Quedou aberto o plazo para presentar candidaturas para as proximas eleccions que se celebraran o vindeiro nove de abril de 2011

  • Fixouse tamen data para as seguintes rutas que se celebraran nas seguintes fechas:  1. Ruta O Sixto o 31/10/2010.

  2. Ruta o Irixo o 20 e 21/11/2010

  3. Ruta a Zobra o 5 e 6 /02/2011

  4. Ruta a Acibeiro o 16/04/2011  • Acordouse tamen asistir a feira de Golega para a que xa hai inscritas trinta persoas a asociacion pagara os gastos de transporte ata dito lugar.