ASAMBLEA DA "ASC.CABALEIROS DO DEZA"

O vindeiro sabado nove de outubro as nove da noite no salon de actos do albergue Vicente Agullo vai a ter lugar a asamblea xeral. A esta poderan asistir todolos asociados.
O remate da mesma degustaranse uns viños e uns pinchos.

A orde do dia sera a seguinte:
  • Letura e aprobacion da acta anterior.
  • Renovacion dalguns membros da xunta directiva.
  • Convocatoria de eleccions para o 2011.
  • Feira do cabalo 2010.
  • Rutas final de 2010 e principios de 2011.
  • Escursion a feira de Golega.
  • Rogos e preguntas.